Waarom ik van gedachten veranderde over zwarte Piet.

Ga ik over zoiets ongelofelijks controversieels schrijven? Ja, ik ga het doen. Een artikel over hoe ik veranderde van mening over zwarte Piet met behulp van een geschiedenisles, white privilige en uitspraak van de commissie van de rechten van de mens.

Ik besef mij heel goed dat dit artikel een heleboel haat reacties kan gaan opleveren. De hele discussie is zo ongelofelijk groot geworden en de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Het zou een stuk makkelijker zijn om mij hier niet over uitspreken maar dit voelt niet goed meer. Zoveel mensen in mijn omgeving die nog pro-zwarte piet zijn en mij er op aan lijken te kijken dat ik anti zwarte piet ben geworden. Het lijkt wel de omgekeerde wereld en ik wil graag vertellen waarom ik dit denk!

In dit artikel beschrijf ik mijn eigen onderzoek in deze discussie. Ik vertel over de geschiedenis van zwarte Piet, waarom het als racistisch gezien kan worden, wat blackface is, white privilige, deel ik de conclusie van het onderzoek naar ‘zwarte Piet’ wat gedaan werd door de comissie van de rechten van de mens en weerleg ik argumenten van mensen die pro-zwarte piet zijn.

Je hoeft het niet van mij aan te nemen, laat de feiten spreken.

Ik geloof dat mensen die het Sinterklaasfeest op de traditionele manier willen blijven vieren geen racistische intenties hebben. Dit neemt echter niet weg dat zwarte Piet, in de traditionele vorm, nog steeds lijkt op een raciale karikatuur.

Ik wil je vragen om er een respectvolle discussie van te maken. Haat reacties zal ik verwijderen, inhoudelijke reacties van mensen die het niet met mij eens zijn zijn natuurlijk altijd welkom. Misschien kunnen we van elkaar leren!

Vroeger speelde ik ook voor Zwarte Piet!

Inmiddels zo’n 12 jaar geleden speelde ik zelf ook voor Zwarte Piet op basisscholen en op mijn toenmalige stage. Ik vond het ontzettend leuk. De verkleedpartij, lekker gek doen en kinderen lekkers geven. De discussie was toen nog lang niet zo levendig als nu, een paar jaar later begon deze steeds meer naar voren te komen.

Ik weet nog dat ik in eerste instantie het ook allemaal maar overdreven vond. Zwarte Piet is toch gewoon zwart van het roet? Het is een kinderfeest! Waar doen mensen moeilijk over? Maar, zoals met heel veel dingen, besloot ik mij een jaar of 4 geleden toch maar eens écht te gaan verdiepen in de beargumentatie van mensen die tegen zwarte piet zijn. Want hoe zat dat nou eigenlijk? Waarom voelen mensen zich naar bij ‘ons’ Sinterklaasfeest?

Nadat ik uren en uren heb besteed aan het opzoeken van informatie over het fenomeen ‘Zwarte Piet’ was ik geheel van gedachten verandert.

Je niet uitspreken is ook een privilige.

Naast mij te verdiepen in het fenomeen van ‘zwarte Piet’ ben ik mij ook gaan verdiepen in het begrip ‘white privilige’. Het feit dat ik, puur en alleen door mijn witte huidskleur, enorm veel privileges geniet. Niet omdat ik dit wil maar omdat het zo is. White privilege is doordrongen in onze hele maatschappij, in onze wereld. Wit is de norm in onze maatschappij, zwart of bruin is ‘anders’.

Of je nu kijkt naar de samenstelling van het kabinet of hoeveel zwarte mensen in een soap als GTST spelen. Dat 90-95% van de afgebeelde vrouwen in de Libelle wit is of dat je naar de winkel gaat en pleisters koopt in ‘huidskleur’. Witte huidskleur ja.

Of dat ik na moet denken over hoe en óf ik de zwarte pieten discussie ter sprake moet brengen bij mijn kinderen maar de mama’s met een andere huidskleur als de mijne hun kinderen voorbereiden op een maand waarin ze misschien wel uitgescholden gaan worden.

Ik hoor veel om mij heen dat mensen vinden dat ‘er niet zo moeilijk gedaan moet worden’ of ‘ik neem hier geen standpunt over in’. Maar hier geen standpunt over innemen is óók een privilege. Er niet zo moeilijk over doen? Tsja makkelijk gezegd.. Omdat het jou waarschijnlijk niet direct aangaat! Jij wordt zelf niet uitgescholden voor K***KER Zwarte Piet (zoals afgelopen weekend bijvoorbeeld gebeurde tijdens een voetbalwedstrijd) en jouw kinderen ook niet. Dan kun je je inderdaad makkelijk van deze discussie distantieren.

Vandaar dat ik ook besloten heb om mij hier niet van te distantieren en deze blog te schrijven. Niet omdat ik het leuk vind, man ik wou dat deze hele discussie een keer klaar zou zijn, maar omdat ik wil dat het Sinterklaasfeest leuk is voor alle kindjes. Niet alleen de witte kindjes in Nederland.

Denk je nu nog ‘ja maar….’ bij white privilege? Lees dan dit artikel eens. Een ontzettend duidelijk en goed onderbouwd artikel wat je heel veel informatie kan geven! Knowledge is power, wie beter weet doet beter dus informeer jezelf en baseer dáár je mening op!

Waar komt zwarte piet vandaan?

Het lastige aan deze hele discussie is dat ik denk dat, als ik voor het grootste gedeelte van de bevolking mag spreken, mensen die het Sinterklaasfeest vieren mét de traditionele zwarte piet géén racistische intenties hebben. Dat is fijn, maar het neemt niet weg dat zwarte piet als personage wél racistisch is. Of in ieder geval in zijn traditionele gedaante nog steeds enorm lijkt op een raciale karikatuur.

De eerste afbeeldingen van Sinterklaas met een zwarte knecht dateren uit 1850. Onderwijzer Jan Schenkman brengt dan het prentenboek ‘Sint Nikolaas en zijn knecht’ uit. Sinterklaas wordt neergezet als een boeman-achtige figuur en wordt vergezeld door een ‘donkere dienaar’ die in de eerste editie een soort pyjama als kostuum draagt. In de derde editie van Schenkmans boek draagt de donkere dienaar ineens het pakje van een zestiende eeuwse ‘Moorse Page’ met pofbroek en baret.

Deze Moorse Pages zijn Noord-Afrikaanse bedienden van de Spaanse adel. Er zijn bewijzen dat deze zogenoemde ‘pages’ ook in Nederland woonden en werken en dat dit heeft geduurd tot aan de afschaffing van de slavernij. Het is onduidelijk waar het idee van een Moorse page als assistent van Sinterklaas vandaan komt. Mogelijk heeft het donkere jongetje dat prinses Marianne van Oranje-Nassau voor 150 gulden kocht op een Egyptische slavenmarkt iets te maken met het sinterklaasverhaal van Schenkman en zijn idee voor een donkere knecht.

Op veel portretten uit de zestiende eeuw worden mensen van adel afgebeeld met een zogenaamd ‘Moortje’. Een zwarte slaaf. Zoals kunsthistorica Eugenie Boer-Dirks suggereert werd de ‘kleine zwarte bediende gezien als het trotse sieraad van zovele rijke huizen’. Sinterklaas werd geportretteerd als een wegestelde adelijke man en de toevoeging van een ‘page’ was bedoelt om dit extra te laten zien.

Piet is door de jaren heen verandert van iemand die slechts met de Sint mee kwam tot de boeman die kinderen afranselde met de roe naar de gekke kindervriend die hij nu is. Feit blijft dat de beginselen van zwarte piet gelinkt kunnen worden aan de slavernij. En willen we daarmee geassocieerd worden?

Bovenstaande informatie haalde ik uit dit artikel van NPO Focus.

Black face & college universele rechten van de mens:

Met bovenstaande geschiedenisles haal je eigenlijk al gelijk het argument onderuit waarin beweerd wordt dat zwarte piet toch helemaal niks met slavernij te maken heeft. Misschien in onze huidige tijd niet maar de beginselen van zwarte piet liggen zeer zeker wel in de geschiedenis van de slavernij.

Daarnaast wordt onze ‘gekke en jolige’ zwarte piet ook geassocieerd met ‘black face’. 200 jaar geleden begonnen in Amerika witte mensen hun gezichten zwart te verven en traden op als gekke ‘afro-amerikanen’ en maakten hiermee de zwarte bevolking belachelijk. Lijkt toch wel behoorlijk op onze ‘zwarte Piet karakter’. Dit is ook één van de redenen dat zwarte piet wereldwijd als racisme wordt gezien.

bron foto: CNN

Daarnaast liet het college van de universele rechten van de mens de Kinderombudsman onderzoek doen naar zwarte Piet. Dit was de hieruit voortvloeiende conclusie uit 2016:

“De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de figuur van Zwarte Piet vanuit kinderrechtenperspectief, naar aanleiding van klachten van ouders over discriminerende effecten van Zwarte Piet. Op 30 september 2016 bracht de Kinderombudsman zijn standpunt hierover uit: ”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken, kan er van hem een figuur worden gemaakt die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie”.”

Argumenten van pro-zwarte pieten.

Verder wil ik graag proberen mijn kijk te geven op veel gehoorde argumenten.

Piet is toch helemaal geen gekleurd persoon? Hij is toch zwart van het roet uit de schoorsteen?
Het is fijn dat we onze kinderen leren dat een Piet zwart is van het roet. Ik vind het alleen wel bijzonder dat pieten die roetvegen krijgen van de schoorsteen dan ook gelijk kroeshaar krijgen, rode lippen en grote gouden oorbellen dragen. Ook dit zijn directe verwijzingen naar hoe slaven vroeger werden afgebeeld.
Daarom is de roetveegpiet ook een goed alternatief. Een persoon zonder specifieke kenmerken die zwart is van het roet uit de schoorsteen, dat past veel beter bij het Sinterklaasverhaal.

Het is een traditie, waarom word er zo moeilijk over gedaan?
Omdat mensen er last van hebben. Wat voor de witte bevolking van Nederland een leuk feest is is ronduit een rotmaand voor de zwarte bevolking van Nederland. Als we met een traditie zoveel mensen pijn doen en kwetsen tot in het diepst van hun ziel is het dan zo moeilijk om de traditie aan te passen?

Daarnaast is het traditionele Sinterklaasfeest door de jaren heen al enorm aangepast en is het compleet anders dan hoe het honderd jaar geleden gevierd werd. Waar Sinterklaas toen gezien werd als de boeman die kinderen slaat die stout zijn is het nu een grappige kindervriend die ieder kind lief en leuk vind. We vinden het goed om de traditie aan te passen zo lang het ons uitkomt en dat klopt gewoon niet.

Daarnaast is het niet zo dat omdat iets traditie is of ‘nou eenmaal zo is’ dat het ook oke of acceptabel is. Meisjes besnijden in landen als Soedan en Somalie valt ook onder de noemer ‘traditie’ en dat is ook afschuwelijk.

Het is een kinderfeest en daar blijf je van af!
Het is inderdaad een kinderfeest, dat is wat het feitelijk gezien is. Dat heeft niets te maken met de discussie of het personage van ‘zwarte piet’ racistisch is ja of nee. En hoe fijn zou het zijn als het een leuk kinderfeest voor alle kindjes is?

Mensen komen uit een ander land naar Nederland en dan moeten wij onze tradities aanpassen? Omdat zij dat erg vinden? Nou laat mensen dan ook stoppen met het suikerfeest te vieren!!!
Allereerst komen deze mensen helemaal niet ‘uit een ander land’. Er zijn heel veel niet witte Nederlanders die al generaties in Nederland wonen, werken, leven en liefhebben. Ook zij willen graag gezien worden in onze maatschappij, gehoord worden en gerespecteerd worden. Gelijkwaardig zijn, net als ieder ander.
Zeggen dat mensen dan ook maar geen suikerfeest moeten vieren is de grootste onzin ooit. Doen mensen die het suikerfeest vieren daar andere mensen pijn mee? Draagt het bij aan haat? Worden kleine kinderen uitgescholden door het suikerfeest?

Racisme is nou eenmaal van alle tijden en gaat echt niet stoppen als we zwarte Piet afschaffen!!
Are you kidding me? Dus omdat iets nou eenmaal zo is moeten we niet proberen dit te laten stoppen met elkaar? Racisme is walgelijk, afschuwelijk en iedereen zou doordrenkt moeten zijn van de wil om dit te laten stoppen. Als het veranderen van zwarte Piet hier aan bij kan dragen is dat toch alleen maar goed?

De buurvrouw van mijn zus heeft ook een donkere huidskleur en vindt zwarte piet helemaal niet racistisch.
Ik vind het fijn dat de buurvrouw van jouw zus geen hinder ondervind van zwarte Piet maar dat wil niet zeggen dat anderen er geen last van hebben. Één iemand kan niet spreken voor een gehele groep.

Waarom beginnen mensen hier nu opeens over te zeuren?
Mensen beginnen hier niet nu opeens over te zeuren. Er zijn genoeg bewijzen te vinden die laten zien dat mensen dit probleem tientallen jaren geleden al aan de kaak probeerden te stellen. Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik dit fragment uit Sesamstraat uit 1987!!!

Voor mij is er maar één conclusie:

Toen ik al deze informatie las en liet bezinken was er maar één conclusie. Het zou inderdaad goed zijn als we zwarte Piet niet meer in zijn traditionele gedaante naar voren laten komen maar dat we overstappen op roetveegpieten.

Ik had mijn mening nergens op gebaseerd. Eigenlijk enkel en alleen op het feit dat ik er mee ben opgegroeid en er zelf nooit kwade bedoelingen mee heb gehad. Op een gevoel. Net als de meerderheid van Nederland denk ik. Maar de feiten liegen er niet om.

Ik wil niet en zal nooit meedoen aan iets waarmee ik mijn medemens op zo’n manier kwets. Waarbij mensen lastig gevallen worden en waarbij kinderen buiten gesloten worden.

Ik kies liever de weg van de liefde, van compassie voor mijn medemens en ik ben niet bang om van mening te veranderen. Ook al ziet mijn omgeving dit veelal anders.

Ik begrijp dat mensen moeite hebben met het veranderen van iets waarbij nooit racistische intenties zijn geweest. Ik begrijp dat mensen niet beschuldigd willen worden van racisme als dit nooit jouw intentie is geweest. Ik begrijp dat aan het sinterklaasfeest prachtige herinneringen hangen voor bijna alle Nederlanders maar het veranderen van Piet doet niets af aan het Sinterklaasfeest.

Want waar praten we nou eigenlijk over?

Het uiterlijk, de hoeveelheid schmink en het pak, van een verkleed persoon in een groot landelijk toneelstuk.

Gerelateerde artikelen

27 reacties

 • Reageren
  marije
  21 november 2019

  Mooi en respectvol stuk!

 • Reageren
  Audrey
  21 november 2019

  Supergoed dat je hierover schrijft! Ik heb precies hetzelfde als jij: in het begin dacht ik: pff, wat een gedoe allemaal, maar nu ben ik overtuigd tegen Zwarte Piet in deze vorm. Ik hoop dat er tegen de tijd dat ik kinderen heb alleen nog maar roetveegpieten zijn.
  Audrey onlangs geplaatst…Mijn ervaring met Too Good To Go – wat krijg je bij supermarkten in je Magic Box?My Profile

  • Reageren
   Roos
   21 november 2019

   Dankjewel Audrey, fijn om te horen dat je er ook zo over denkt. Ik hoop het ook heel erg <3

 • Reageren
  Myra
  21 november 2019

  Ben het helemaal met je eens! Fijn stuk om te lezen :). Toen deze beweging begon snapte ik het ook totaal niet (“ik ben toch helemaal niet racistisch?”). Ik voelde me aangevallen omdat ik als kind zo veel plezier aan dit verhaal had beleefd en wilde die prettige herinneringen niet verstoren met het idee dat ik slecht of onnadenkend bezig was. Maar goed, je bent een kind en je gaat op in het verhaal. En dáár gaat het om, om de magie en het sprookje dat er moet zijn voor alle kinderen, ongeacht huidskleur, afkomst of religie. En het maakt een kind NIETS uit welke kleur een piet heeft, Piet is Piet. Met de regenboogpietjes een aantal jaar terug waren de groene pietjes “een beetje misselijk van de pepernoten” en de roze pietjes “verliefd” volgens mijn kinderen uit groep 3. Roetveegpieten lijken mij de perfecte oplossing, alleen verbaas ik me er nog steeds over dat alle Roetveegpieten wel wit zijn. Waar zijn de Roetveegpieten met een andere huidskleur? Dan kan elk kind zich er (onbewust) mee identificeren. Roetveegpieten van Indische, of Aziatische, zuid Amerikaanse of Afrikaanse achtergrond bijvoorbeeld (ik sla een hoop nationaliteiten over maar dan wordt dit bericht te lang ;)). Dan is een Piet pas echt een hulpje en werknemer van de sint, zoals je op de werkvloer en in de klas ook allerlei personen met verschillende achtergronden hebt zitten! En pfff, laat die woede onder volwassen nu maar gauw overwaaien. Zij zien helaas de flexibiliteiten van kinderen niet in. Vraag een lukraak kind maar eens naar Ozosnel, wedden dat hij of zij die ziet als het paard van Sinterklaas? Ik denk dat er weinig kind is dat treurt over de afwezigheid van Amerigo. Tadaaa, zo makkelijk gaat dat dus ;)

  • Reageren
   Myra
   21 november 2019

   Gut wat een taalfoutjes, te snel getypt!

  • Reageren
   Roos
   21 november 2019

   Die spelfouten maken niks uit, dankjewel voor je aanvulling <3! Ik ben het helemaal met je eens, hopelijk worden de pieten een ware afspiegeling van onze maatschappij en wordt het feest inclusief voor alle fantastische lieve en mooie kindjes van Nederland! X

 • Reageren
  Aniek
  21 november 2019

  Amen (en heel dapper van je!)

 • Reageren
  Elsien
  21 november 2019

  Goed dat je gewoon deelt wat je wilt delen. En voor onze kinderen is het nog steeds een mooi feest.. aantal jaren geleden had je de regenboog piet en de stroopwafel piet bij het sinterklaasjournaal, mijn dochter zei toen, mama dat is toch geen zwarte piet,waarop ik vroeg waarom dan niet? Omdat die geen veer heeft.. dus ja laten we inderdaad op houden met discussiëren en gewoon weer genieten van het feest..

 • Reageren
  Patricia
  21 november 2019

  Wat mooi en goed geschreven, je hebt me aan het denken gezet. Dankjewel daarvoor! Ik hoop dat je geen haat reacties erop krijgt, Zooo niet nodig namelijk! Je hebt een goed onderbouwd artikel geschreven en wat ik al zeg; je hebt me aan het denken gezet en ik denk met mij vele anderen!

 • Reageren
  Marion
  21 november 2019

  Wat goed geschreven Roos! ik ben trots op je!!

 • Reageren
  Marieke Ditters
  21 november 2019

  Dank je wel. Mooi verwoord. Ik kijk rond deze tijd liever niet op social media vanwege alle negatieve posts. Ik ben zo blij dat we dit soort artikelen steeds meer lezen en horen. White privilege is zeker een ding. Daar ben ik me heel bewust van. Met 2 pubers in huis die gewoon kunnen studeren, nergens hindernissen voelen vanwege een buitenlands klinkende naam of huidskleur, voelen wij ons zeer bevoorrecht. Zwarte piet is natuurlijk een topje van de discussie ijsberg en zo’n spreekkoren bij het voetbal bewijzen dat maar weer eens. Laten we allemaal de discussie voeren op de manier waarop jij dit artikel hebt geschreven; open minded en met oog voor alle kanten. White privilege positief gebruiken en zorgen dat we het podium gebruiken om onze stem te laten horen.

 • Reageren
  Nikita
  21 november 2019

  Complimenten voor je stuk!

 • Reageren
  Marjoleine
  21 november 2019

  Wat mooi geschreven en goed onderbouwd ook! Vind het heel respectvol maar toch een heel sterk stuk. Ook ik ben de laatste tijd aan het nadenken over de zwarte piet en vind ook dat we het zeker moeten aanpassen zodat ieder kindje een fijne Sint feest kan hebben <3 Vond trouwens de regenboogpieten en stroopwafelpieten ook heel leuk, die mogen er van mij ook wel weer bij :-)
  Marjoleine onlangs geplaatst…Over sparen en beleggen (en hoe ik dat doe!)My Profile

 • Reageren
  Linda
  21 november 2019

  Ik stond en sta er het zelfde in. Bijzonder was dat mijn zoontje van 5 afgelopen intocht vroeg. Maar mama hoe kan het dat alle pieten zulk krullend zwart haar hebben? Ik heb maar gezegd dat het komt door het roet, dat het er heel droog van wordt en dan een beetje pluizig/krullend. Ik was eerder bang dat het geloof in sinterklaas aangetast zou worden, door iets oudere kinderen, omdat er eerst zwarte pieten waren en nu roetveegpieten! Maar kinderen uit groep 3 en 4 malen er niet om en hebben idd wel een verklaring voor de regenboog piet etc. Zoals hier eerder ook gezegd wordt!

 • Reageren
  Christa
  22 november 2019

  Ik denk dat dit een van de belangrijkste stukken is die je ooit op je blog geplaatst hebt, dankjewel <3 om een maatschappelijke verandering teweeg te brengen is het zó belangrijk dat ook de meerderheid (in dit geval wij witte mensen) ons tegen racisme uitspreken, ook al ondervind je er zelf niet direct hinder van. Het is hoog tijd om van het sinterklaasfeest een inclusief feest te maken zonder sluimerend en minder sluimerend racisme. Ik hoop met heel mijn hart dat we dat allemaal mogen gaan inzien.

 • Reageren
  Jenn
  22 november 2019

  Mooi geschreven, en helemaal mee eens!
  Jenn onlangs geplaatst…Vega-test | ZwanenbergMy Profile

 • Reageren
  Bianca
  22 november 2019

  Kinderen maakt het inderdaad niks uit hoe Piet eruit ziet en mij persoonlijk ook niet. Evolutie is prima, maar ik ben wel van mening dat de hele ‘zwarte’ Pieten discussie uit zijn verband gerukt is. Al eeuwen bestaan er donkergekleurde ‘Pieten’ en dat is nooit een (groot) probleem geweest. Voor kinderen dan vooral want die denken gelukkig nog niet in termen van racisme. Het zijn de volwassenen die er problemen mee hebben. In Vlaanderen heet hij zelfs “Pietje Pek’ vanwege het roet van de schoorsteen. Aan de andere kant: als er mensen zijn die er moeite mee hebben, moet het aangepast kunnen worden om hen niet voor het hoofd te stoten. Ik ben alleen bang dat de haat zich dan wel weer op wat anders gaat richten en dat het dus minder om de traditie gaat dan om de onvrede die er vaak heerst in de wereld…

  • Reageren
   Marijke
   22 november 2019

   Dag Bianca,
   Ik woon in Vlaanderen en hier noemt niemand zwarte piet ‘pietje pek’. Ik dacht ik laat het even weten ;)) Voor de rest ben ik het 100% met je eens dat we zijn verschijning en naam best aanpassen naar roetpiet.
   Mooi stuk Roos!

   • Reageren
    Bianca
    25 november 2019

    Hoi Marijke,
    Het staat letterlijk op Wikipedia: ‘
    De naam zwarte Piet werd tevens gebruikt als een van de bijnamen van de duivel, of zoals hij in Vlaanderen werd genoemd: Pietje Pek.[22]’. Belgische vrienden van ons (omgeving Ieper) noemen hem ook nog steeds zo. Verschilt misschien per provincie/gewesten :-)

 • Reageren
  Marjolijn
  22 november 2019

  Wat een mooi stuk en ik vind het echt tof dat ook jij je hierover zo duidelijk uitspreekt. Ik ben vanaf dit jaar ook bezig om o.a. onze kinderopvangirganisatie hierover bewust te laten worden. Ik merk dat het in Twente erg gevoelig ligt ofwel dat men denkt dat het hier niet speelt. Voor mij en mijn gemixte gezin vind ik het heel belangrijk dat Piet aangepast wordt en nogmaals, ik ben echt ontzettend blij dat er steeds meer bewustwording lijkt te ontstaan omtrent dit onderwerp. Dankjewel!

 • Reageren
  Judith
  22 november 2019

  Wat een prachtig respectvol stuk! Precies zoals ik er zelf in sta!

  Wat vergeten wordt is dat het geloof in Sint en Piet is voor de kinderen in de zogenoemde magische leeftijd, van +/- 4 jaar tot +/- 8 jaar. Een leeftijd waarin magie en werkelijkheid door elkaar loopt! Dit betekent dat het argument; mensen kunnen in hun dorpen geen Piet meer spelen ook niet opgaat. Ook daar is onderzoek naar gedaan! Ik weet namelijk zeker dat ik me kan verkleden naar Elsa (blank persoon) en dat mijn zoon en dochter mij niet als mezelf herkennen maar geloven dat ik Elsa ben!

  Bedankt voor deze blog!!

 • Reageren
  Mijntje
  24 november 2019

  Wat een ontzettend goed onderbouwd stuk en zooo belangrijk, dat je je hierover uitspreekt! Ik overweeg zelf ook om een artikel hierover te schrijven. Je haalt me eigenlijk de woorden uit de mond, want je noemt echt alles, dat genoemd moet worden. Super!

  Ik ben enorm geïnspireerd om mijn eigen artikel alsnog te schrijven. Want inderdaad, we kunnen niet stil blijven!
  Mijntje onlangs geplaatst…Opvoedkundige dilemma’s #2: Sinterklaas en KerstmisMy Profile

 • Reageren
  Angela
  17 december 2019

  Practhig hoe je een discussie die bij mensen van alle partijen erg hoog oploopt, zo respectvol, liefdevol en progressief uiteen zet. Hopelijk biedt het mensen inzicht en ook al zou er maar één persoon minder door gepest worden, dan is dat al een resultaat waar je trots op mag zijn.

 • Reageren
  Glen
  7 juni 2020

  Erg inzichtvol stuk, dankjewel!! Ik wil dit delen met kennissen om ze het probleem te helpen begrijpen. Ongerelateerd aan de boodschap zitten er wel veel d/t foutjes in de tekst, een klein puntje om op te letten :)

  • Reageren
   Roos
   8 juni 2020

   Hey Glen, dankjewel voor je feedback! Ik ga het artikel binnenkort even goed nakijken en hopelijk alle spelfouten er uithalen!

  Laat een reactie achter

  CommentLuv badge

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.